Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Met Breakup Bootcamp leert Amy Chan je waarom een gebroken hart geen zwakte, maar juist een kracht is. Na het sneuvelen van haar eigen relatie en het nodige zelfonderzoek richtte Amy Chan Renew Breakup Bootcamp op, waarmee ze retraites organiseert om vrouwen te helpen hun liefdesverdriet te gebruiken als tool voor persoonlijke groei. Elke editie was volgeboekt, maar nu is de break-up-bootcamp voor iedereen binnen handbereik. Leer met behulp van experts jezelf beter kennen en patronen te doorbreken waardoor eerdere relaties stukliepen. Gegarandeerd meer geluk in je volgende relatie!

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help , Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/03/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789044932287

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Breakup Bootcamp"

Breakup Bootcamp
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima