Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bryllupsplanlæggerens flirt / Cowboyens adoptivdatter

Jennifer Faye - Patricia Thayer
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
10,75

Bryllupsplanlæggerens flirt

Bryllupsplanlæggeren Bianca Bartolinis liv bliver vendt totalt på hovedet, da hendes forældre dør, og det viser sig, at hun måske slet ikke er en del af familien. Samtidig får forældrenes testamente Bianca og hendes søskende til at konkurrere om arven, og alt er ved at drukne i bekymring og ængstelse. Men så dukker den flotte prins af Patazonia op og hyrer hende til at planlægge sin søsters bryllup.

Sød musik opstår imellem dem, men kan de overvinde forhindringerne og finde ud af, om de faktisk passer sammen?

Cowboyens adoptivdatter

Alex Casali har forladt sine rødder for længe siden. Nu er han cowboy i Texas. Men selv en Stetson kan ikke skjule den italienske ild i ham.
Allie bliver hyret til at undervise i et kursus på A Bar A Ranch, men bliver noget rystet, da en fræk og grov cowboy anklager hende for ulovlig indtrængen. Hun ønsker ikke at have noget at gøre med folk uden manerer - og da slet ikke den arrogante mr. Casali.
Men da hendes lille datter en dag siger de allerførste ord i over et år til Alex, så kan Allie ikke undgå at spekulere på, om der alligevel er mere bag hans glødende grå øjne, end hvad det første indtryk har vist

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788771917833

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bryllupsplanlæggerens flirt / Cowboyens adoptivdatter"

Bryllupsplanlæggerens flirt / Cowboyens adoptivdatter
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima