Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Oranjejaren van Bert Maalderink

Door een toevalligheid werd Bert Maalderink in 2002 de vaste Oranjevolger van Studio Sport. Hij kreeg ruzie met toenmalig bondscoach Dick Advocaat omdat hij hem Dikkie Dik noemde. Van de weeromstuit bleef Maalderink vanaf dat moment namens de NOS in het spoor van het Nederlands elftal. Hij zag de afgelopen acht jaar meer samenkomsten, trainingen en wedstrijden van Oranje dan wie dan ook. Hij was bij drie eindtoernooien: EK 2004 in Portugal, WK 2006 in Duitsland en EK 2008 in Oostenrijk en Zwitserland. Oranje haalde nergens de finale. Het Nederlands elftal bleef dus uiteindelijk altijd buiten beeld, maar niet buiten schot. Net zomin als Bert Maalderink. Alles en iedereen heeft een mening over hem en zijn werk.

Anekdotisch en humoristisch WK-boek van de man die namens Studio Sport √°lles van Oranje meemaakte

Dit boek is een onthullend en soms hilarisch kijkje achter de schermen aan de vooravond van het WK in Zuid-Afrika. Daar probeert Bert van Marwijk voor elkaar te krijgen wat Dick Advocaat en Marco van Basten niet lukte: winnen. Met Bert Maalderink achter zich aan.

Ik heb het een beetje gehad met dat bijdehand doen van onze vriend Bertje. Oud-bondscoach Marco van Basten na afloop van een persconferentie tegen perschef Kees Jansma (zie youtube.com)

Maalderink staat bekend om zijn prikkelende vragen en zijn vasthoudende stijl. De tegenpool van Jack van Gelder, zeg maar. Bijdehante Bertje, werd hij genoemd naar aanleiding van een opmerking van bondscoach Van Basten. Paul Onkenhout, de Volkskrant
Persrecensies

Bert Maalderink bij DWDD. Houdt zich goed staande en dwingt uiteindelijk respect af door vast te houden aan zijn eigen manier van interviewen. Paul de Leeuw

Jij bent iemand die dat wat iedereen vindt juist eens op een andere manier tegen het licht houdt [...] Buiten beeld: alle verhalen die niet te zien zijn maar wel heel erg leuk om te lezen. Edwin Evers in gesprek met Bert Maalderink in Evers staat op

Een geestig en onthullend boek, met een aantal indrukwekkende privéverhalen. Kunststof

Ik ben een groot fan van deze Achterhoeker, al was het alleen maar omdat hij zich (ogenschijnlijk) niets aantrekt van collegas die breeduit lachen als de bondscoach hem een hak dreigt te zetten. Maalderink staat er boven en dat is knap. Maar wat bovenal knap is zijn zn reportages. [...] Maalderink leest prettig weg. Edward Jorna, Friesch Dagblad

Dettagli

Generi Sport » Altri sport

Editore Nieuw Amsterdam

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/09/2010

Lingua Olandese

EAN-13 9789046808443

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Buiten beeld"

Buiten beeld
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima