Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ha valakit az életednél is jobban szeretsz, akkor kiszolgáltatod magadat a legnagyobb fájdalomnak.

Emíliát már kislányként elbvöli a színpad varázsa, és az akkoriban még újdonságnak számító mozgókép. Udvarlójával, Vincével még egy amatr filmet is forgatnak a lány fszereplésével, amellyel kapcsolatban nagyratör terveik vannak. Ám a Nagy Háború kitörésekor a fiút elviszik katonának, Mimi pedig ápolónként utazik ki a frontra, hogy megkeresse szerelmét

A háború végeztével Mimi mindenét elveszíti: a vlegényét, az egészségét, még színészi karrierje is derékba törni látszik. A lány azonban nem adja fel - többek közt Vince emlékéért is elhatározza, hogy beteljesíti régi álmukat, és rövid kitérk után Hollywoodban próbál szerencsét. Pálóczy Emília hamarosan Mimi Hamiltonként ünnepelt sztár lesz a kor filmcsillagainak oldalán, de vajon a sikerekben és csillogásban megtalálja-e az elveszített boldogságot?

Fábián Janka Búzavirág cím regényében az Ághfay-kúria újabb nemzedékének sorsát követhetjük végig a huszadik század els évtizedeiben.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633107669

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Búzavirág"

Búzavirág
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima