Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Call me by your name - André Aciman
Call me by your name - André Aciman

Audiolibro Call me by your name

André Aciman
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
16,13

Bogen bag succesfilmen Call Me by Your Name. Romantisk kærlighedshistorie sat i Norditalien i 1983. Den 17-arige Elio tilbringer sommeren med sin familie i deres hus i Norditalien og forelsker sig hovedkulds i familiens sommergæst, den lidt ældre studerende Oliver. Elio og Oliver udvikler ganske langsomt et forhold til hinanden, og det bliver en sommer i det smukke italienske landskab, de aldrig glemmer og som kommer til at ændre deres liv for altid.

Pressen skrev:

»Den smukkeste og mest nuancerede skildring af den bratte, uventede forelskelse.«
****** Jyllands Posten

»En absolut anbefalelsesværdig bog...«
Weekendavisen

»Superb ... The beauty of Aciman's writing and the purity of his passions should place this extraordinary first novel within the canon of great romantic love stories for everyone.«?
The Washington Post Book World

»This novel is hot ... a love letter, an invocation, and something of an epitaph ... An exceptionally beautiful book.«? The New York Times Book Review

»The novel is richly, sensuously detailed ... luminous ... Aciman deftly charts a burgeoning relationship that both parties want and fear.«? The Boston Globe

»dyb og sanselig skildring af forelskelsens og begærets berusende skønhed.«
Litteratursiden

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Gyldendal

Formato Audiolibro

Durata 08:23.12

Pubblicato 29/08/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788763861038

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Call me by your name"

Call me by your name
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima