Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cennette Bir Yl

Andres Iniesta
pubblicato da Butik

Prezzo online:
1,09

"Herkesin beni tandn düünmeyin. ampiyonlar Ligi'ni kazandktan ksa bir süre sonra bama gelen bir eyi anlatacam. Bir restaurant'ta sevgilim ve kz kardeimle, bize bir masa ayarlamas için garsonun gelmesini bekliyorduk. Yanma gelen bir kadn, "Sen garson musun?" diye sordu. aka yaptn düünerek, "Evet hanmefendi," dedim. "Bana bir Fanta verir misin?" dedi. Sevgilim ve kz kardeimle birlikte azmz açk kald. Ona garson olmadm, aka yaptm söylemekle yetindim. Özür dileyerek masasna gitti. Arkadalarnn gülmelerini ve kadncazn aknln izledik. Sanrm arkadalar beni tanyorlard. Hepimiz çok elendik. Saçlarm boyasaydm ya da türlü tuhaflklar yapsaydm kadn beni tanrd. Ama ben öyle biri deilim. Dikkat çekmeyi sevmem."

Benimle gurur duymanz için çalmaya ve kendimi zorlamaya devam edeceim. Benim için önemli olan eylere sadk kalacam: Çalmak, çalmak, çalmak ve elimdeki nimetin farknda olmak.pin ucunu brakmamak gerek. Yarn için bugünden çalmalym.

nce Kapak:

Sayfa Says: 120

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 61

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785858737

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cennette Bir Yl"

Cennette Bir Yl
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima