Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Descrierea crii:

În anul 2042, Sierrei Waters, o tânr absolvent de filologie clasic, i se arat un nou dialog al lui Socrate, descoperit recent, în care un cltor în timp încearc s susin argumentat c Socrate ar putea fi salvat de la moarte, dac ar accepta s cltoreasc în viitor! Thomas, crturarul vârstnic, care i-a artat documentul, dispare i Sierra începe imediat s cerceteze proveniena manuscrisului cu ajutorul iubitului ei, cercettorul de filologie clasic, Max.

Urmele duc spre mainile timpului din dou cluburi de gentlemeni, unul londonez i altul new-yorkez, în trecut - i spre un cltor în timp din viitor, care se d drept Heron din Alexandria în anul 150 d. Hr. . Complicaiile, misterele, cltoriile i buclele temporale se înmulesc, în timp ce Sierra încearc s deslueasc cine a planificat salvarea de la moarte a celui mai important filozof din istoria umanitii. Printre personaje se numr personaliti istorice fascinante, cum ar fi Alcibiade, sau William Henry Appleton, marele editor American din secolul al XIX-lea, Hipatia, Platon i chiar Socrate însui.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Paul Levinson

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/11/2014

Lingua Rumeno

EAN-13 9781633396067

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Complot Pentru Salvarea Lui Socrate"

Complot Pentru Salvarea Lui Socrate
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima