Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Csile, a Bérc tündére, avagy a Gyermekvasút meséi

Lengyel Gábor
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
5,58

Csile, a budai hegyek tündére olyan képzeletbeli utazásra hív két kislányt, s velük együtt kis olvasóit, melynek során a budai Gyermekvasút állomásait járják be. A Hvösvölgybl a Széchenyi-hegy felé - térben és idben - elrehaladva játékosan ismerkedhetünk meg az egyes állomásokhoz, helyszínekhez kötd mondákkal, mesékkel, megtörtént eseményekkel, valamint a képzelet szülte történetekkel.
A kislányai által is inspirált Lengyel Gábor meséje gyermekek és felnttek, a Hvösvölgy, a János-hegy, a Normafa, Csillebérc, Hárshegy, Virágvölgy, a Széchenyi-hegy rajongói számára egyaránt szórakoztató, értékes olvasmány.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Avventura, giallo, thriller , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura per bambini e ragazzi » Thriller per bambini e ragazzi

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/02/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153463

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Csile, a Bérc tündére, avagy a Gyermekvasút meséi"

Csile, a Bérc tündére, avagy a Gyermekvasút meséi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima