Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Réges régen, egy messzi-messzi galaxisban

Luke Skywalker a nagybátyja farmján dolgozik a félrees Tatuin bolygón. A hétköznapi munka unalma helyett izgalmas csillagközi kalandokról ábrándozik. Kalandokról, melyek a legtávolabbi galaxisok idegen világaiba vezetnék.
Luke álma hamarosan teljesül: titkos üzenet birtokába jut, miszerint a gyönyör Leia hercegnt Darth Vader, a hatalmas és gonosz sith nagyúr tartja fogva. Eddig soha nem hallott a nrl, de tudja, hogy meg kell mentenie, méghozzá késlekedés nélkül.
Összetalálkozik a jedi Ben Kenobival, akinek az útmutatójával, a tle kapott fénykarddal és bátorsággal felfegyverkezve Luke hirtelen a valaha volt legkegyetlenebb rháború kells közepén találja magát, és hamarosan egy elkeseredett összecsapásban vesz részt a Birodalom rettegett rállomása, a Halálcsillag ellen

A Csillagok háborúja 1976-ban indult útjára, és a késbbi mozifilmek a sci-fi legnépszerbb és legnagyobb hatású alkotásává tették, sikere évtizedeken átívelve, mindmáig töretlen. Az olvasó az eredeti regény újra szerkesztett, napjaink nyelvezetéhez és az azóta hatalmas méretre ntt Star Wars univerzumhoz pontosabban illeszked kiadását tartja a kezében.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155468476

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Csillagok háborúja"

Csillagok háborúja
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima