Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hét boek met 50 megavette ideeën van de bekendste DIY YouTuber van Nederland!

Yes! Eindelijk een boek waarmee je lekker thuis aan de slag kunt met mijn DIY's. In dit boek staan megaleuke nieuwe ideeën om zelf te maken! Wat dacht je bijvoorbeeld van een watermeloenpizza, eenhoornkerstballen of een smeltschilderij? Te leuk, toch? En ja, natuurlijk geef ik je ook mijn favoriete slijmrecepten! Verder heb ik nog handige lifehacks voor je en vette nieuwe challenges die je echt met je BFF moet doen! En alleen aan jou verklap ik veel leuke dingen over mezelf die je nu nog niet van me weet. Heel veel leesplezier! Xoxo Bibi

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Attività manuali » Cucina » Libri interattivi , Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/09/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789048845910

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "DIY met Bibi"

DIY met Bibi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima