Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Davenport család

Krystal Marquis
pubblicato da Men Könyvek

Prezzo online:
13,99

Romantikus történelmi fikció a Bridgerton és az Emily Párizsban rajongóinak! A Davenport család lány tagjai, szolgálójuk és legjobb barátnjük egy forrongó idszakban próbálják megtalálni az útjukat az életben és a szerelemben. 1910-ben járunk, Chicagóban. A vagyonos és tekintélyes Davenport család rangját William Davenport, az egykori rabszolga harcolta ki. Fényz körülmények között élnek, szolgákkal, ezüst étkészlettel és ragyogó partikkal, a szerelmet keresve - még ott is, ahol nem kellene. A gyönyör Olivia az alkalmas férjjelöltet keresi, míg meg nem ismerkedik a karizmatikus emberi jogi harcos Washington DeWhight-tal, és fel nem szikrázik köztük a leveg. A fiatalabb lányt, Helent sokkal inkább az automobilok érdeklik, mint a szerelem - csakhogy rövidesen nvére udvarlójához kezd vonzódni. Amy-Rose, a szolgálójuk saját üzletrl álmodozik, és egy olyan férfiról, aki sosem lehet az övé: Olivia és Helen bátyjáról, Johnról. A férfira Olivia legjobb barátnje, Ruby is szemet vetett, bár úgy tnik, kevés sikerrel, míg családja nyomására flörtbe nem kezd, egy másik férfi érdekldését felkeltve. A Davenport család-sorozat els kötete az amerikai történelem és a fekete polgárjogi harcok egy kevéssé ismert korszakába vezet el, C. R. Patterson és családjának igaz történetére alapozva. A fordulatos, magával sodró könyvben négy elszánt fiatal n küzd azért, hogy a saját útját járhassa és a szerelemre is rátaláljon.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Men Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2023

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635843688

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Davenport család"

Davenport család
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima