Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Döden som diktator - Del 1

Mark Greaney - Tom Clancy
pubblicato da Bookmark Förlag

Prezzo online:
0,73

Del ett av fyra av Döden som diktator

När ondskan far obegränsade resurser ...

En före detta CIA-agent knivmördas i Vietnam och ett blodstänkt paket med falska pass leder sparen till den tjeckiska regeringen. Samtidigt börjar rykten florera om att Nordkorea upptäckt en gruvfyndighet som ger dem möjlighet att finansiera kärnvapen.

Under ledning av Jack Ryan Junior börjar den amerikanska underrättelsetjänsten Kollegiet att samla information om vad som visar sig vara en världsomspännande terrorkonspiration.

Men den unge nordkoreanske diktatorn har ytterligare en plan som ska säkerställa att hans dröm om en kärnvapenmakt infrias att döda president Jack Ryan.

Döden som diktator är den tionde boken om Jack Ryan. Som alla Tom Clancys #1 New York Times-bästsäljare är den full av initierade detaljer och tätskrivna actionscener. Dessutom malar den upp ett skrämmande verklighetstroget framtidsscenario.

"Ofattbart förutseende." Huffington Post
"Perfekt underbyggd och spännande." Publishers Weekly
"Greaney har ärvt förmagan att skapa realistiska porträtt av politiskt, ekonomiskt och privat spioneri." Kirkus review
"Hur vansinniga Clancys intriger än kan te sig pa ytan, har de en obehaglig förmaga att bli verklighet." The Washington Post
"Aktuell och relevant Clancys ande och hans vision lever vidare pa sidorna i denna langa och underhallande roman." The Book Reporter

Tom Clancy (1947-2013) skrev inte mindre än 18 New York Times-bästsäljare under sin livstid. Manga ser honom som grundaren till hela internationella thriller-genren och flera av hans böcker har blivit filmklassiker.

Mark Greaney är författaren bakom den bästsäljande serien om The Gray Man. Det är ingen hemlighet att han författade merparten av de sista böckerna han skrev tillsammans med Tom Clancy, vilka ocksa är de titlar som fatt bäst kritik sedan Jakten pa Röd oktober. Med Döden som diktator bär han värdigt vidare arvet fran sin framlidne mentor och författarpartner.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Bookmark Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/11/2015

Lingua Svedese

EAN-13 9789187441820

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Döden som diktator - Del 1"

Döden som diktator - Del 1
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima