Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dødens øjeblik

ULF NILSSON
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,21

Den svenske forfatter Ulf Nilsson udgav 1976 Dødens øjeblik på svensk; den kom i dansk oversættelse 1978.

Bogen handler om en attenårig svenskers deltagelse i den Spanske Borgerkrig. Trods bogens spænding svælges der ikke i blodige optrin, men man får et godt overblik over krigsbegivenhederne og en nøgtern forklaring på krigens årsag og fascismens væsen. Gennem soldaternes reaktioner - deres angst og sammenhold og deres opfattelse af den rolle, hver enkelt spiller i krigens sammenhæng - får man en troværdig forklaring på, hvordan en krig i Spanien har kunnet samle frivillige fra hele Europa.

Dødens øjeblik er baseret på autentiske oplevelser.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa storica

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/06/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788702258790

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dødens øjeblik"

Dødens øjeblik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima