Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Corporate Startup

Dan Toma - Esther Gons - Tendayi Viki
pubblicato da Boom Uitgevers Amsterdam

Prezzo online:
29,95

"Een essentieel boek voor leiders dat toont hoe je effectief kunt innoveren voor de toekomst en je groei vergroot, terwijl je tegelijkertijd je core business uitvoert." - Alexander Osterwalder, coauteur van Business Model Generatie

'De Corporate Startup' is een praktische gids voor gevestigde bedrijven die hun innovatiecapaciteiten duurzaam willen ontwikkelen.

- De wereld om ons heen is snel aan het veranderen. Er is nu meer druk op gevestigde bedrijven om te innoveren. - De uitdaging die de meeste bedrijven hebben, is om nieuwe producten voor nieuwe markten te ontwikkelen, terwijl ze tegelijkertijd hun core business moeten managen. - De principes en methodes in het boek bieden bedrijven een plan om hun innovatie te managen terwijl ze ook hun corebusiness uitvoeren. - De Corporate Startup biedt kaders, modellen, tabellen, tools en methodes die makkelijk kunnen worden toegepast om nieuwe producten en businessmodellen te ontwikkelen.

'Grote bedrijven gaan failliet als ze niet innoveren. Maar de vraag is: hoe. Bedrijven hebben een handboek nodig waarmee ze hun bedrijf kunnen transformeren tot innovatiemachines. 'De Corporate Startup' is dat handboek. Het toont een bewezen methode - zoals de Lean Startupprincipes - om een innovatiecultuur op te bouwen.' - Ben Yoskovitz, coauteur van Lean Analytics en medeoprichter van Highline BETA

'De Corporate Startup is niet alleen een omvangrijk, maar ook een gedegen handboek. Naast inspirerende voorbeelden staat het boordevol modellen, instrumenten, figuren en praktisch toepasbare aanpakken.' - Hans van der Loo, auteur van o.a. Waar haal je de energie vandaan?, Kus de visie wakker, coauteur van Musk Mania en Wavemakers en medeoprichter en eigenaar van Betterday

'Het Corporate Startup-model en de idee├źn over het innovatie-ecosysteem zijn voor ons zeer nuttig gebleken bij het ontwerpen van onze eigen innovatiestrategie. Dit boek is een must voor alle leiders die hun bedrijf willen transformeren om innovatiever te kunnen zijn.' - Erik Kongsvik-Ibsen, vicepresident strategy en business development van Egmont

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Impresa: responsabilit├á e corporate governance » Tecniche di management

Editore Boom Uitgevers Amsterdam

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/06/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789462761971

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Corporate Startup"

De Corporate Startup
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima