Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De affaire Christie - Nina de Gramont
De affaire Christie - Nina de Gramont

Audiolibro De affaire Christie

Nina de Gramont
pubblicato da Pelckmans uitgevers

Prezzo online:
0,00

In 1926 verdween Agatha Christie elf dagen van de aardbol. Ik ben de enige die de waarheid over haar verdwijning kent. Ik ben geen Hercule Poirot. Ik ben de minnares van haar echtgenoot. In 1925 drong Nan O'Dea de rijke, exclusieve wereld van auteur Agatha Christie en haar echtgenoot Archie binnen. Ze ging deel uitmaken van hun leven, op elk gebied. Eerst van dat van allebei, later alleen van dat van Archie. Al gauw werd Nan Archies minnares en lokte ze hem weg van zijn toegewijde vrouw, in de hoop met hem te kunnen trouwen. Nan bedacht haar plan niet op de dag dat ze Archie en Agatha ontmoette. Het kreeg jaren eerder al vorm, in Ierland, toen ze nog een jong meisje was. Nan en haar geliefde leken voorbestemd om samen te zijn, maar het lot was hen niet gunstig gezind. De Grote Oorlog, een pandemie en lasterlijke geheimen dreven hen uit elkaar. Daarna bleven ze door onbeschrijfelijke gruweldaden van elkaar gescheiden. Waarom pleegt iemand een moord? Hoever wil iemand gaan in de naam van de liefde? Welk soort misdaad is onvergeeflijk? In deze briljante, onvergetelijke roman van Nina de Gramont worden deze en vele andere vragen verkend. 'Een ingenieuze psychologische thriller.' - The Washington Post 'Een verhaal over moord, leugens, liefde en ontdekkingen. Ik heb er zó van genoten. Ik kon het boek niet wegleggen en las het in één ruk uit.' - Reese Witherspoon Nina de Gramont doceert Creatief Schrijven aan de universiteit van North Carolina Wilmington. Ze schreef eerder The Last September en verschillende youngadultromans.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence

Editore Pelckmans Uitgevers

Formato Audiolibro

Durata 12:17.22

Pubblicato 20/01/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789464019865

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De affaire Christie"

De affaire Christie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima