Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De bromance boekenclub

Lyssa Kay Adams
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
9,99

Voor de fans van Sophie Kinsella, Graeme Simsion en Charlotte de Monchy

Gavin Scott heeft een probleem: zijn vrouw Thea is hem zat. En niet zomaar zat - dit is `pak je spullen, stap in de auto en verdwijn per direct uit mijn leven'-zat. In een wanhopige poging zijn huwelijk te redden, wendt Gavin zich tot zijn vrienden. En die hebben een wel heel onorthodoxe oplossing: de Bromanceboekenclub.

In het diepste geheim ontmoet een groep stoere kerels elkaar regelmatig om over boeken te praten. Het boek van de maand? De romantische klassieker De gunsten van de gravin. Aan de hand van deze inspirerende lectuur vijzelen de mannen hun kennis op over verleidelijke koosnaampjes, romantische gebaren en de geheimen van een lang en gelukkig huwelijk. Samen stomen ze Gavin klaar voor de ultieme hereniging met Thea en hun twee dochters. Maar zijn de tips van de boekenclub genoeg voor deze hopeloze Romeo om de liefde van zijn leven terug te winnen?

Over De Bromanceboekenclub

`Grappig, sexy en volkomen overtuigend. Dit boek is zowel een hartveroverende romance als een bromance.' Kirkus Reviews

`Een heerlijke combinatie van humor, complexe emoties en sterke personages. De Bromanceboekenclub is verslavend.' Publishers Weekly

`Geloof de hype: dit boek is een ware traktatie. Hartverwarmend en -verscheurend tegelijkertijd. Ik heb het in één ruk uitgelezen.' Anovelglimpse.com

Dettagli

Generi Non definito

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/03/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789402314847

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De bromance boekenclub"

De bromance boekenclub
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima