Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fericirea este un concept fuzzy. Ea poate fi definit în termeni de a tri o via bun sau de a înflori, mai degrab decât de a experimenta o emoie. Fericirea în acest sens a fost folosit pentru a traduce eudaimonia greac i este înc folosit în etica virtuii. A existat o tranziie în timp, de la accent pe fericirea virtuii la virtutea fericirii. În psihologie, fericirea este o stare mental sau emoional a bunstrii, care poate fi definit, printre altele, de emoii pozitive sau plcute, variind de la mulumire pân la bucuria intens. În Vedele hinduse, nanda semnific fericirea venic, cea care însoete sfâritul ciclului de renatere. Pentru grecii antici, ataraxia este o stare lucid de echilibru robust, caracterizat de elibertatea continu de teama primejdiei i îngrijorare.
Filosofii consider c fericirea poate fi îneleas ca fiind scopul moral al vieii sau ca aspect al hazardului, explicând fericirea fie ca o stare de spirit, fie ca o via înfloritoare pentru persoana creia i se aplic.
Conceptul de fericire este un concept atât de vag încât, în ciuda dorinei fiecrui om de a fi fericit, nimeni nu poate spune niciodat în termeni precii i coerent ce vrea i dorete cu adevrat. Motivul este c elementele care fac parte din conceptul de fericire sunt în totalitate empirice, adic trebuie împrumutate din experien, i c în acelai timp, pentru ideea fericirii, un întreg absolut, este necesar un maxim de bunstare în starea actual i cea viitoare. Ori, este imposibil ca o persoan finit s fie atât de perspicace i, în acelai timp, atât de puternic încât s se presupun c poate crea un concept cert despre ceea ce îi dorete cu adevrat. Bogie? ... Cunoatere? ... Via lung? .. Sntate? Prin urmare, nu exist, în acest sens, un imperativ care s ne impun în sensul strict al cuvântului ce s facem pentru a fi fericii, deoarece fericirea este un ideal nu al raiunii, ci al imaginaiei." (Emmanuel Kant, Critica facultii de judecat)

CUPRINS:

Fericirea
- Definiie
- Legtura cu sntatea fizic
- Filozofie
- Religie
- - Religiile orientale
- - - Budism
- - - Hinduism
- - - Confucianismul
- - Religiile abrahamice
- - - Iudaismul
- - - Catolicismul roman
- - - Islam
- Psihologie
- - Ierarhia nevoilor a lui Maslow
- - Teoria autodeterminrii
- - Psihologie pozitiv
- - Msurarea fericirii
- Viziunea economic i politic
nanda
- Diferite sensuri de fericire în filosofia hindus
- - Swami Vivekananda
- - Sri Aurobindo
- - Advaita vedanta
- - Dvaita vedanta
- - Vishishtadvaita vedanta
- - Sri Ramana Maharshi
- Modaliti de realizare a nandei
Ataraxia
- Epicureismul
- Pironism
- Stoicism
Indici ai fericirii: Fericirea Naional Brut
- Definirea FNB
- Implementarea FNB în Bhutan
- Rspândirea FNB în afara Bhutan
- Critica
Filosofia fericirii
- Grecia antic
- - Platon
- - Aristotel
- - Cinism
- - Cirenaicism
- - Pironism
- - Epicureism
- - Stoicism
- Roma antic
- - coala lui Sextius
- - Augustin de Hippo
- - Boeiu
- Evul Mediu
- - Avicenna
- - Al-Ghazali
- - Maimonide
- - Thomas de Aquino
- Perioada modern timpurie
- - Michel de Montaigne
- - Jeremy Bentham
- - Arthur Schopenhauer
- Perioada contemporan
- - Wadysaw Tatarkiewicz
- - Herbert Marcuse
- - Viktor Frankl
- - Robert Nozick
- Scientismul
- Studiul fericirii
- - Sonja Lyubomirsky
Teoria (etica) virtuii
- Concepte cheie
- Istoria virtuii
- - Turnura aretaic" contemporan
Consecinialism
- Filosofii
- - Consecinialismul de stat
- - Utilitarism
- - Egoism

Dettagli

Generi Esoterismo e Astrologia » Occulto , Psicologia e Filosofia » Filosofia: Specifiche aree » Etica e filosofia morale

Editore Nicolae Sfetcu

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/09/2019

Lingua Rumeno

EAN-13 9786060333036

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De ce (nu) suntem fericii?"

De ce (nu) suntem fericii?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima