Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Deel 1 in de Harper McClain-serie

`Een loeispannende zoektocht met een onverwacht heftig eind. Graag méér!' Zin

Voor de lezers van Tess Gerritsen en Karen Rose

In een keuken wordt het lichaam van een vrouw gevonden. Ze is naakt en meerdere malen met een mes gestoken. Degene die haar vindt is haar twaalfjarige dochter.

Vijftien jaar later is Harper McClain een toonaangevende verslaggever in Savannah. Als ze op een plaats delict aankomt herkent ze alles wat ze ziet, want het is identiek aan de moord op haar moeder.

Harper heeft altijd het gevoel gehouden dat de echte moordenaar van haar moeder nooit was gevonden. En nu lijkt het alsof ze gelijk krijgt. Er zijn geen vingerafdrukken. Geen voetafdrukken. Geen DNA-spoor. Toch is Harper vastbesloten om de moordenaar te vinden. Gaat het haar na al die jaren lukken?

De pers over De echomoorden

`Tergend spannend en vol journalistieke authenticiteit.' Richmond Times-Dispatc**h

`Een aangrijpend, veelzijdig mysterie met snelle dialogen, goed uitgewerkte personages en een sexy, romantisch subplot. Dit boek smeekt om een vervolg.' Publishers Weekly

`Deze thriller heeft alles wat je van een goede crime story verwacht: een memorabel hoofdpersonage, een interessant uitgangspunt en een bloedstollend mysterie.' Libelle

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/07/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789402311198

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De echomoorden"

De echomoorden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima