Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Joseph Finder, schrijver van Paranoia en `de CEO van de misdaadliteratuur', levert met De fixer weer een adembenemend sterke thriller. Voor de lezers van Harlan Coben en John Grisham. Onderzoeksjournalist Rick Hoffman verliest zijn baan, zijn verloofde en zijn appartement. Zijn enige optie is terugkeren naar het huis van zijn miserabele jeugd. Als Rick besluit het vervallen huis op te knappen, doet hij een verbijsterende ontdekking: er zitten miljoenen dollars verstopt in de muren. Rick begint een onderzoek naar zijn vaders verborgen verleden `Ronduit meesterlijk' VN Detective en Thrillergids `Finder is slimmer, subtieler en spannender dan Grisham.' Het Parool

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/04/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789024570621

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De fixer"

De fixer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima