Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De gelukkigste man ter wereld

Eddie Jaku
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
11,99

In De gelukkigste man ter wereld deelt Eddie Jaku hoe hij dankbaarheid, goedheid en hoop vond ondanks dat hij de meest vreselijke oorlogstrauma's heeft meegemaakt. De 100-jarige Eddie Jaku groeide op als Joodse jongen in Leipzig, Duitsland. Hij was trots op Duitsland, maar dat veranderde allemaal in november 1938 toen hij werd mishandeld, gearresteerd en naar een concentratiekamp werd gebracht. Hij maakte verschrikkelijke horrorpraktijken mee in Buchenwald, Auschwitz en in een dodenmars. Hij verloor familie, vrienden en zijn vaderland. Eddie overleefde de oorlog en besloot hulde te brengen aan de slachtoffers door zijn verhaal te vertellen, zijn wijsheden te delen en zijn beste leven te leiden. Hij beloofde zichzelf elke dag te glimlachen en zegt de meest gelukkige man ter wereld te zijn. Deze krachtige, hartverscheurende en hoopvolle memoir laat zien hoe je geluk kunt vinden, zelfs in de donkerste tijden.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti » Olocausto, Genocidi e Pulizia etnica , Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/04/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789044932867

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De gelukkigste man ter wereld"

De gelukkigste man ter wereld
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima