Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De grønne skove

Jane Aamund
pubblicato da People's

Prezzo online:
12,90

I pinsen 1859 finder skandalen sted. Den unge landmand Jens Kristensen forlader Lolland og konen Kirsten for at rejse til Argentina. Han vil skabe sig en ny tilværelse, hvor der er højt til himlen og langt til de danske skove. Men i hælene pa Jens løber et spor af skandaler. Han forelsker sig hovedkulds og intenst i tjenestepigen Marie, satser sine penge i spil og er nær bukket under pa abent hav. Da Jens endelig far argentinsk jord under fødderne, er intet, som han havde forventet. Landet er barskt, langt vildere end det Vilde Vesten. Hvordan kan han nogensinde skabe sig det liv, han drømmer om her? Og hvad med kærlighedens kar Vil en kvinde følge ham til verdens ende? De grønne skove er den dramatiske fortælling om de glemte danske indvandrere, der levede og overlevede pa trods. Med en stalsat vilje og hænderne i den argentinske jord. En eventyrlig beretning, der far en til at tro pa menneskehedens muligheder, passionens kraft og fremtiden. De grønne skove er første bind i Jane Aamunds slægtskrønike om de dansk-argentinske indvandrere. Til foraret 2009 følger andet bind.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Saghe » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Saghe » Narrativa d'ambientazione storica

Editore People's

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/04/2008

Lingua Danese

EAN-13 9788771083132

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De grønne skove"

De grønne skove
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima