Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De groene tuin

Floor Korte
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
12,99

Met `De groene tuin' van Floor Korte transformeer je stapsgewijs je tuin of balkon naar een diervriendelijk plantenparadijs. Tegels eruit, op naar een groene oase!

Na het succesvolle boek `De moestuin', laat Floor Korte (bekend van Floorsmoestuin.nl) in `De groene tuin' zien hoe je van een saai balkon of een tuin vol tegels een prachtige groene plek maakt. Op basis van haar eigen ervaringen, neemt ze je stap voor stap mee bij het aanleggen van een tuin waar mens én dier gelukkig van worden. Want hoe bouw je een schuurtje of een insectenhotel? En welke planten doen het goed op welke plek? Ze vertelt over de mooiste bloeiers, het kweken van groente en fruit in eigen tuin en het belang van insecten. Volledig geïllustreerd met veel foto's en illustraties is dit een prachtig en inspirerend boek om mee aan de slag te gaan.

Dettagli

Generi Ambiente e Animali » Giardinaggio e Orticoltura » Tecniche di giardinaggio » Frutta e verdura » Fiori

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/03/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789021579115

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De groene tuin"

De groene tuin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima