Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De kracht van immuniteit

Jenna Macciochi
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
9,99

Wat is het geheim van mensen die nooit ziek zijn? Moet je bang zijn voor bacteriƫn, of zijn ze juist goed voor je? Kun je je immuunsysteem boosten met supplementen?
Immunoloog dr. Jenna Macciochi ontkracht populaire mythes met wetenschappelijke kennis over immuniteit. In de vorm van een eenvoudige en duidelijke gids biedt ze alle antwoorden op de vraag: hoe blijf je gezond? Dit verhelderende en onderhoudende boek zal de manier waarop je naar immuniteit en gezondheid kijkt voor altijd veranderen.
Wat Giulia Enders deed voor de darmen en Yael Adler voor de huid, doet dr. Jenna Macciochi voor het immuunsysteem.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito » Alimentazione e Diete

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/05/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789402759914

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De kracht van immuniteit"

De kracht van immuniteit
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima