Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De kracht van onverdeelde aandacht

Dandapani
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
12,99

Dandapani laat in dit baanbrekende boek zien dat als we maar één ding leren met aandacht leven we een deel van onze problemen achter ons kunnen laten Afleiding is op dit moment onze grootste vijand. Leer weer met aandacht te leven
We worden geplaagd door allerlei mentale problemen zoals angst, stress en paniek, die zorgen voor een groeiend gevoel van ongeluk. Hindoepriester en befaamd spreker Dandapani laat in dit baanbrekende boek zien dat als we maar één ding leren met aandacht leven we een deel van onze problemen achter ons kunnen laten.
Als voormalig monnik leerde Dandapani, in de tien jaar waarin hij in het klooster leefde, de onschatbare waarde van concentratie. Hij vertaalt deze lessen in dit praktische boek, zodat je blijvende verandering kunt creëren. Hij laat zien dat leven met aandacht je productiviteit, relaties en mentale gezondheid kunnen verbeteren, waardoor je uiteindelijk ook met aandacht je dromen kunt verwezenlijken en meer geluk zal ervaren.

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito » Self Help , Psicologia e Filosofia » Psicologia , Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Carriere e professioni: consigli

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/11/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789044933611

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De kracht van onverdeelde aandacht"

De kracht van onverdeelde aandacht
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima