Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De terugkeer van Formule 1 in Zandvoort - Rick Winkelman
De terugkeer van Formule 1 in Zandvoort - Rick Winkelman

De terugkeer van Formule 1 in Zandvoort

Rick Winkelman
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
11,99

De Formule 1 terug in Zandvoort? Onmogelijk, dachten we lange tijd. Maar de eigenaren van Circuit Zandvoort durfden groot te dromen. Ze wisten de Formule 1 met een gewaagd plan en een revolutionaire verbouwing te verleiden tot een terugkeer naar de historische racebaan. Corona zorgde voor een jaar uitsel, maar in 2021 was het zover. Autosportjournalist Rick Winkelman kreeg de kans het hele proces achter de schermen te volgen. Hij schreef een uniek boek: het echte verhaal van hoe de Formule 1 na 36 jaar terugkeerde in Zandvoort.

Dettagli down

Generi Sport » Automobilismo e Motociclismo

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/08/2025

Lingua Olandese

EAN-13 9789048854042

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De terugkeer van Formule 1 in Zandvoort"

De terugkeer van Formule 1 in Zandvoort
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima