Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De tranenmaker - Erin Doom
De tranenmaker - Erin Doom

Audiolibro De tranenmaker

Erin Doom
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
15,99

Binnen de muren van Grave, het weeshuis waar Nica opgroeide, werden altijd al verhalen verteld bij het kaarslicht. De bekendste was die van de tranenmaker, een mysterieus figuur met ogen zo helder als glas, en de veroorzaker van alle angsten die mensen voelen.

Op haar zeventiende lijkt het moment gekomen om de verhalen uit haar kindertijd achter zich te laten. Nica's droom wordt werkelijkheid wanneer Mr. en Mrs. Milligan haar adopteren. Maar ze is niet de enige. Rigel, een rusteloze, mysterieuze wees, wordt ook uit Grave weggehaald. En hij is de laatste persoon die Nica als adoptiebroer zou wensen. Rigel is intelligent, speelt betoverend piano en is onvoorstelbaar knap, maar heeft een donkere, onaangename kant.

Hoewel Nica en Rigel een verleden delen vol verdriet en gebrek aan liefde, is het onmogelijk om samen te wonen. Vooral als de legende hen achtervolgt en de tranenmaker echt lijkt te bestaan. Maar Nica heeft er alles voor over om haar droom te beschermen, en alleen als ze haar angsten onder ogen komt zal ze haar vleugels kunnen uitslaan, zoals de vlinder waarnaar ze vernoemd is.

'Een verhaal vol emotie, dat je na elk hoofdstuk naar adem doet happen.' Il Libraio

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Audiolibro

Durata 00:30.58

Pubblicato 20/07/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789046177617

Autore down

Erin Doom  

Erin Doom

Definita come il nuovo caso letterario del 2022, Erin Doom è un vero e proprio mistero al pari della Ferrante e di altri autori che per anni sono rimasti sotto pseudonimo per tutelare la loro identità.

Le uniche cose note sono che si tratta di una scrittrice italiana, di origini emiliane, under 30 con una formazione giuridica alle spalle. Scriveva già sotto pseudonimo quando ha esordito sulla piattaforma di social reading più famosa del mondo Wattpad: in quel caso utilizzava il nickname Dreams Eater.

Dopo un grande riscontro dei0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De tranenmaker"

De tranenmaker
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima