Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De verboden belofte

Lorna Cook
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
9,49

De Highlands in Schotland, 1940. Hier zal een belofte het lot veranderen van twee vrouwen die tientallen jaren na elkaar leven Schotland, 1940. Terwijl de oorlog woedt in Europa, is Invermoray House een vredige plek - tot de avond van Constance McLay's eenentwintigste verjaardag. Wanneer zij als enige een Spitfire ziet neerstorten in het meer, zweert ze na zijn redding om de piloot verborgen te houden. Constance wordt verscheurd door de loyaliteit aan haar familie en een belofte die haar duur kan komen te staan.

Schotland, 2020. Kate vertrekt naar de Highlands om Invermoray om te toveren tot een luxe B&B. Eenmaal daar ontdekt ze dat het landgoed meer problemen heeft dan haar was verteld. Als Kate erachter komt dat het huis ook een duistere geschiedenis kent, met de naam van Constance doorgestreept in alle documenten, besluit ze dat ze in elk geval niet weg kan totdat het mysterie is opgelost

`Voor alle fans van Kate Morton die houden van vervallen huizen, historische fictie, familiemysteries en romantiek: lees dit boek!' - Rain'n'books

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/02/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789044979787

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De verboden belofte"

De verboden belofte
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima