Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De verhaaltjesboom
De verhaaltjesboom

De verhaaltjesboom

Marianne Busser - Ron Schroder
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
7,99

Een verhaaltje over een varken zonder krul in zijn staartje, over een dino-ei zó groot dat het de hele kamer vulde en over een prachtige, goedgebekte papegaai. Deze en nog veel meer vrolijke, geillustreerde verhaaltjes vind je in De verhaaltjesboom, het mooie vervolg op De versjesboom.

Een boom vol met verhaaltjes staat in het voorleesbos
er hangen er wel honderd aan de takken
als iemand op een avond graag iets grappigs lezen wil
dan kan hij altijd een verhaaltje pakken
Een boom vol met verhaaltjes staat in het voorleesbos
we zouden je heel graag zo'n boompje geven
maar omdat dat niet kan, hebben wij speciaal voor jou
een paar van die verhaaltjes opgeschreven!

Dettagli

Generi Non definito

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 18/08/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789048860777

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De verhaaltjesboom"

De verhaaltjesboom
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima