Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De vermisten van Maneschijn

Christelle Dabos
pubblicato da Luitingh-Sijthoff B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
12,99

Deel 2 van Franse bestsellerserie De spiegelpassante, waarin Ophelia grotere gevaren dan ooit moet trotseren¿ Ophelia keert terug in De vermisten van Maneschijn, het tweede deel van De spiegelpassante-serie van Christelle Dabos. Na de gebeurtenissen in De ijzige verloofde wil Ophelia niets liever dan een rustig en teruggetrokken bestaan leiden. Maar haar leven op de vijandige ark Pool is meer in gevaar dan ooit¿ Als verloofde van de afstandelijke en raadselachtige Thorn zijn alle ogen op Ophelia gericht. Bovendien gebruikt Faroek, de machtige familiegeest van het Noorden, haar voor zijn eigen doeleinden: Ophelia kan namelijk met haar handen voorwerpen lezen en zo eeuwenoude geheimen achterhalen. Wanneer de ene na de andere invloedrijke hoveling spoorloos verdwijnt, raakt Ophelia opnieuw ongewild betrokken bij een opsporingsonderzoek. Langzaam maar zeker doorziet ze niet alleen de vele illusies die de ark rijk is, maar ontdekt ze ook de overdonderende waarheid¿ Lees ook De ijzige verloofde (deel 1), Het geheugen van Babel (deel 3) en De storm van de echo¿s (deel 4). `Christelle Dabos bezit de gave om lezers van alle leeftijden te verwonderen.¿ Lire

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fiabe, miti e leggende

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/01/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789024587254

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De vermisten van Maneschijn"

De vermisten van Maneschijn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima