Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De weg van het luisteren

Julia Cameron
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
11,99

Julia Cameron, auteur van de klassieker The Artist's Way, over hoe we onze creativiteit kunnen vergroten door echt te leren luisteren Hoe we onze creativiteit kunnen vergroten door echt te leren luisteren

De weg van het luisteren helpt je aandachtiger en beter te luisteren en zo creatiever te worden. In zes weken leer je echt te luisteren naar je omgeving, de mensen om je heen én naar jezelf met de handvatten en opdrachten die Cameron je aanreikt in dit boek. Het levert je enorm veel op als je beter kunt luisteren: onze aandacht verscherpt en we verkrijgen inzicht en duidelijkheid. Bovenal ontbrandt het onze creativiteit, die we door elk aspect van ons leven voelen en kunnen gebruiken. In een wereld die bol staat van lawaai is De weg van het luisteren een belangrijke herinnering aan de kracht van echt luisteren.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help » Mente, corpo, spirito , Arte Beni culturali e Fotografia » Teoria delle arti e opere generali , Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/02/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789044979480

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De weg van het luisteren"

De weg van het luisteren
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima