Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Democratie is niet voor bange mensen

Marcia Luyten
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
0,00

Nadat ze stopte als Buitenhof-presentator maakte Marcia Luyten snel naam als columnist van de Volkskrant. Daar ontleedt ze veranderende verhoudingen in een revolutionaire tijd: een opwarmende aarde, onhoudbare ongelijkheid, de opkomst van extreemrechts, een pandemie en dictators op het wereldtoneel.

In dat tumult verschuift de macht. Na decennia business first zoeken economie en samenleving met de politiek op afstand volgend naar een andere ordening. Een waarin mens en natuur niet langer ondergeschikt zijn aan winst. Maar de weg naar een nieuw evenwicht is geplaveid met protest en conflict.

In haar columns zoekt Marcia Luyten het grote in kleine verhalen, schakelt ze van het persoonlijke naar een verandering van het systeem, met scherpte en met humor. Daarbij zoekt ze altijd naar de fundamenten: wat is een samenleving?

Dettagli down

Generi Politica e Società » Politica e Istituzioni » Democrazia » Ideologie e Teorie politiche » Ideologie politiche

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/06/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789403129549

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Democratie is niet voor bange mensen"

Democratie is niet voor bange mensen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima