Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den dag Gunnar blev væk - og fandt naturens farver - Vicky Knudsen - Johan Olsen
Den dag Gunnar blev væk - og fandt naturens farver - Vicky Knudsen - Johan Olsen

Audiolibro Den dag Gunnar blev væk - og fandt naturens farver

Vicky Knudsen - Johan Olsen
pubblicato da JP/Politikens Forlag

Prezzo online:
26,21

Naturen er fyldt med farver, og uanset om det drejer sig om et træ eller en mariehøne, sa er der en grund til, at de har lige præcis de farver, de har.
Farver findes overalt ude i naturen, uanset hvor vi kigger hen. Nogle farver springer i øjnene, mens andre farver næsten gar i et med omgivelserne. Men hvad er egentlig meningen med alle de farver? Hvorfor prøver nogle dyr at gemme sig, mens andre gerne vil ses? Og hvordan bliver farver egentlig lavet?
Maske har du ikke før tænkt over, hvorfor mariehønen er sort og rød, mens blade oftest er grønne, og fugle tit er brune. Men nu er det pa tide at blive klogere pa mange af naturens farver. Sa tag med hunden Gunnar pa et eventyr ud for at undersøge naturens farver, det bliver en bade sjov og lærerig rejse med masser af spændende historier undervejs.
Hunden Gunnar bor normalt hjemme hos Vicky. De er meget glade for hinanden, de to. Vicky er en nørd, nar det kommer til dyrene og planterne ude i naturen, og hun fortæller Gunnar om alt det, hun ved. Derfor er Gunnar for eksempel godt klar over, at han nedstammer fra ulven. Men hvorfor er han sa ikke brun, ligesom ulven er? Hvorfor er han sort og hvid?

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Natura » Scienza e tecnologia , Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola

Editore Jp/politikens Forlag

Formato Audiolibro

Durata 03:09.15

Pubblicato 30/11/2023

Lingua Danese

EAN-13 9788740084672

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den dag Gunnar blev væk - og fandt naturens farver"

Den dag Gunnar blev væk - og fandt naturens farver
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima