Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Francis Xavier Kennedy er den fjerde Kennedy, der når til tops i USA`s politiske system - og han er fast besluttet på at blive der. Men han er oppe imod stærke kræfter. En hemmelig gruppe finansmænd vil for enhver pris afskære ham fra endnu en periode i Det hvide Hus, og i Mellemøsten er hans datter gidsel i en flykapring, der ledes af den psykopatiske Yabril. Præsidentens modtræk er justitsminister Christian Klee, en mand der ikke tøver med at bevæge sig på den forkerte side af loven

Mario Puzo (1920-1999) var en amerikansk romanforfatter, hvis bøger ofte skildrer Amerikas kriminelle underverden og bagsiden af den amerikanske drøm. Blandt hans værker er den udødelige klassiker "The Godfather" fra 1961 (da. 1971), som blev filmatiseret under samme navn med Francis Ford Coppola som instruktør og Mario Puzo selv som manuskriptforfatter.

"Det er spændende, og skruen strammes kapitel for kapitel, så man til sidst fristes til at bladre om til slutningen med det samme." - Henrik List, Berlingske Tidende

"En politisk thriller, en snerrende tidsdebatroman, en dødspændende aktuel historie. Lynende fortalt med elektriske udladninger i sætningerne. Puzo kan sit melodramatiske håndværk." - Harald Mogensen, Politiken

"Det er en ordentlig mundfuld om magtens korruption og samme magts skånselsløse arrogance. Mario `Godfather` Puzo svigter denne gang sine mafiadrenge og kaster sig over den rå magt, som politikere og embedsmænd betjener sig af Puzo skriver indtrængende og der venter læseren mange overraskelser undervejs Man bliver ikke snydt." - Holger Ruppert, B.T.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711579367

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den fjerde K"

Den fjerde K
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima