Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den gotiske Renaissance

Johannes V. Jensen
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,21

Den gotiske Renaissance, der både er en journalistisk rejsebog og et ideologisk kampskrift, bygger på en række artikler, som Johannes V. Jensen skrev for danske aviser, da han i 1898 blev sendt til Spanien for at dække kolonikrigen mellem USA og Spanien og senere i 1900 tog til Frankrig for at skrive om Verdensudstillingen i Paris. Bogen, der er præget af et personligt nærvær, af sanselige virkelighedsbeskrivelser og et overraskende billedsprog, kom til at danne æstetisk skole for andre skribenter. Den gotiske Renaissance udkom første gang i 1901 og har ikke været genudgivet siden.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Arte Beni culturali e Fotografia » Teoria delle arti e opere generali

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/06/2016

Lingua Danese

EAN-13 9788702194050

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den gotiske Renaissance"

Den gotiske Renaissance
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima