Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den inre striden

Alma Stoor
pubblicato da Bookea

Prezzo online:
10,17

Jag trodde aldrig att jag skulle vaga öppna mitt hjärta och berätta om min hemlighet. En hemlighet som kan öppna upp nya perspektiv och frageställningar om den sprids, kanske till och med hjälpa nagon annan i samma situation som jag. Ett liv som bestatt av en mörk känsla, ett gripande drama innanför de vita kala väggarna. Dörrar som varit lasta där tvangsatgärder tagits till. Hur är det att bli sondmatad eller heldygnsövervakad mot sin egen vilja? Hur är det att drabbas av fysiska konsekvenser pa grund av sitt psykiska maende?

Den inre striden är en sann berättelse som handlar om konsekvenserna av att inte vara som alla andra, upplevelsen av att inte vara tillräcklig och passa in pa var planet. I boken delar jag, Alma Stoor, med mig av det svar som jag letat efter i flera ar. Ett fragetecken som jag fick svar pa ar 2017, nagot som förändrade mitt liv men som ocksa väckte känslor av skam och självförakt. Känslor som maste fa komma ut, berättas för omgivningen för att väcka förstaelse. Men framför allt göra mig levande igen, fa pusselbitar att falla pa plats. Pusselbitar som kan förändra mitt liv, här och nu! Jag har fatt nog av känslan att inte bli accepterad för den jag är. Jag har fatt nog av rädsla och skam och av att inte lata Alma blomstra.

Jag heter Alma Stoor och jag har den neuropsykiatriska diagnosen autism.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Bookea

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/03/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789189894907

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den inre striden"

Den inre striden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima