Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den klamme liste og andre historier

Morten Ramsland
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
10,35

Kan man dø af en maned uden skærm, nar man er besat af computerspil og tænker pa det nat og dag?

Tænk, hvis man pludselig fandt nogle fotos af en død mand og kvinde i sin fars skrivebordsskuffe Hvem er de? Hvorfor døde de?

Og hvordan far man stoppet en usynlig tyv, der stjæler fra ens bedste venner og gemmer sine tyvekoster i ens egen seng?

Den klamme liste indeholder fire Morten Ramsland-historier om børnene Sigurd, Lauge, Hugo og Agnes, som alle forsøger at takle hverdagens udfordringer pa overraskende, skæve og fantasifulde mader.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Racconti

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/08/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788702308228

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den klamme liste og andre historier"

Den klamme liste og andre historier
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima