Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den lille sparebog

Gyldendal
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
16,56

Gode rad er dyre i disse tider. Derfor er det værd at vende tilbage til de gode og praktiske sparerad fra dengang, vores bedsteforældre var unge og levede i nøjsomme tider.

Den lille Sparebog indeholder uddrag fra bestselleren Gyldendals Sparebog (1941). Gode og sjove rad, der stadig er brugbare i 2022. Her er tips til at lave sin egen te, praktiske sparerad til madlavningen, anvisning til barbering uden sæbe og til at bekæmpe møl og rense pletter af tøjet. Lige som man far en solid handsrækning til at spare pa varme og lys.

Den perfekte værtindegave eller til dig, der sværger til de gode rad fra fortiden.

Dettagli down

Generi Hobby e Tempo libero » Fai da te » Consigli per la gestione della casa » Manuali

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/11/2022

Lingua Danese

EAN-13 9788702396799

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den lille sparebog"

Den lille sparebog
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima