Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den lyckligaste mannen på jorden : En förintelseöverlevare berättar om varför kärlek och hopp är starkare än hat

Eddie Jaku - Martin Ohlsson
pubblicato da Bazar Förlag

Prezzo online:
13,85

Livet kan vara vackert om du gör det vackert. Det är upp till dig.

Eddie Jaku betraktade sig alltid först och främst som tysk, i andra hand som jude. Han var stolt över sitt land. Men allt detta förändrades den 9 november 1938, då han misshandlades, arresterades och fördes till koncentrationsläger. Under de kommande sju åren utsattes Eddie för alla otänkbara fasor, i Buchenwald, Auschwitz, och under nazisternas dödsmarscher. Han förlorade sin familj, sina vänner och sitt land.

När han överlevde förintelsen bestämde sig Eddie att möta varje dag med ett leende under resten av sitt liv. Han bestämde sig för att hylla alla som dött genom att berätta sin historia, dela sin visdom och leva ett så bra liv som möjliga. Han känner att han är den lyckligaste mannen på jorden. Detta är en stark, hjärtskärande och hoppfull berättelse om hur lycka kan

hittas även i de mörkaste av tiderna.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bazar Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/05/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789180061711

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den lyckligaste mannen på jorden : En förintelseöverlevare berättar om varför kärlek och hopp är starkare än hat"

Den lyckligaste mannen på jorden : En förintelseöverlevare berättar om varför kärlek och hopp är starkare än hat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima