Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den sanna historien om Pinocchios näsa : en roman om ett brott

Leif G.W. Persson
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
5,98

Den här romanen är en ond saga för vuxna barn. Den handlar om en annan saga, om en docka vars näsa växer när han ljuger.

Det är ocksa en berättelse som länkar samman tsar Nikolaj II, Sir Winston Churchill, president Vladimir Putin och kriminalkommissarie Evert Bäckström. Hade det inte varit för dem skulle det som den handlar om aldrig ha hänt.

Detta är, kort sagt, den sanna historien om Pinocchios näsa.

Den sanna historien om Pinocchios näsa ingar i Evert Bäckström-serien och utkom för första gangen 2013.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/09/2013

Lingua Svedese

EAN-13 9789100131234

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den sanna historien om Pinocchios näsa : en roman om ett brott"

Den sanna historien om Pinocchios näsa : en roman om ett brott
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima