Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den sista flickan : Berättelsen om min fångenskap och kamp mot Islamiska staten

Nadia Murad
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
11,61

Tilldelad Nobels fredspris 2018

"Mest av allt önskar jag att jag är den sista flickan i världen med en berättelse som min."

Som barn drömmer Nadia Murad om att bli historielärare eller öppna sin egen skönhetssalong. Livet i byn Kocho i norra Irak är lugnt och stilla. I augusti 2014 förändras allt. Nadia, som nyss fyllt 21 och fortfarande går i skolan, kidnappas och säljs som sexslav till Islamiska statens soldater. Sex av hennes bröder, och strax därefter även hennes mamma, mördas brutalt. Under tre månader utsätts hon för upprepande misshandel och våldtäkt innan hon slut lyckas fly.

"Den sista flickan" är Nadia Murads berättelse om sin tid i fångenskap och om sin livsviktiga kamp mot Islamiska staten. Idag är hon bosatt i Tyskland och är människorättsaktivist och goodwill-ambassadör för FN. Nadia Murad tilldelades Nobels fredspris 2018.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/05/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789100173708

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den sista flickan : Berättelsen om min fångenskap och kamp mot Islamiska staten"

Den sista flickan : Berättelsen om min fångenskap och kamp mot Islamiska staten
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima