Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den som dödar draken

Leif G.W. Persson
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,91

En sasfläckad slips, ett grytlock i järn och en hammare med avbrutet träskaft. Det var de tre mest patagliga fynden som Solnapolisens tekniker hittade pa brottsplatsen. Att detta med största sannolikhet var de vapen som använts för att mörda offret behövdes ingen kriminaltekniker för att första. Det räckte med ett par ögon och en mage som var stark nog för att orka titta efter.

Evert Bäckström har ett nytt mordfall att lösa.

Den som dödar draken ingar i Evert Bäckström-serien och utkom för första gangen 2008.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/10/2009

Lingua Svedese

EAN-13 9789143501117

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den som dödar draken"

Den som dödar draken
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima