Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den tavse patient - Alex Michaelides
Den tavse patient - Alex Michaelides

Audiolibro Den tavse patient

Alex Michaelides
pubblicato da JP/Politikens Forlag

Prezzo online:
28,83

Alicia Berenson lever et celebert liv som anerkendt kunstmaler. Hun er gift med en kendt modefotograf, bor i et stort hus pa en prominent adresse i London, og pa overfladen er hendes liv perfekt. Men en aften da Alicias mand Gabriel kommer hjem fra arbejde, skyder Alicia ham fem gange i hovedet, hvorefter hun nægter at tale.
Alicias tavshed og øvrige totale fravær af forklaring forvandler en tragedie i hjemmet til noget langt større, et mysterium der fanger offentlighedens interesse og gør Alicia berygtet. Hendes kunstværker handles pludselig for uhyrlige summer, og hun, den tavse patient, gemmes væk fra sladderbladene og spotlightet pa the Grove, en sikringsanstalt i det nordlige London.
Theo Faber er kriminalpsykolog og har ventet længe pa at fa lov til at arbejde med Alicia. Hans malrettethed for at fa hende til at tale fører ham ned gennem sit eget sinds snoede stier, pa sporet af en sandhed der truer med at opsluge ham
Den Tavse Patient er arets spændingsroman med internationale salg til udgivelse i over 40 lande og solide bestsellerplaceringer i bade USA og England, hvor den indtil videre er udkommet. Filmrettighederne er solgt til Annapurna Pictures, Brad Pitts produktionsselskab.
" En imponerende krimidebut!" Wall Street Journal
" Intelligent, fantasifuld og medrivende." The Times
"Den Tavse Patient er muligvis en debutroman, men den har en mesters timing og finesse." BBC

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir » Thriller e suspence , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Jp/politikens Forlag

Formato Audiolibro

Durata 08:01.33

Pubblicato 07/02/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788740060362

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den tavse patient"

Den tavse patient
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima