Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Det umenneskelige

Politietterforskeren Carson Ryder er kjent for å løse spesielt vanskelige saker og har sett menneskets mørkeste sider. Tror han.

Han har nettopp begynt i sin nye jobb i Miami, da han får i oppdrag å løse en makaber drapssak. På åstedet blir han møtt av en betongsøyle laget av menneskelige levninger, fortvilte uttrykk foreviget i betong.

I jakten på svar finner han ledetråder til en menneskehandelring, der en ensom, skrekkslagen ung jente har klart å flykte fra et nett av prostitusjon, drap og uendelig lidelse.

Men Ryder er ikke den eneste som vil ha tak i jenta - og det finnes dem som er rede til å drepe for å bevare hemmeligheten.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Harpercollins Nordic

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2016

Lingua

EAN-13 9789150739459

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Det umenneskelige"

Det umenneskelige
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima