Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Det vi inte visste var lycka

Agnès Ledig
pubblicato da Bokförlaget Forum

Prezzo online:
7,96

Det vi inte visste var lycka är en roman för alla som älskade Anna Gavaldas Tillsammans är man mindre ensam. En berättelse om hur bräckligt livet kan vara, fylld av ömhet, hopp och kärv humor.

Julie har sedan länge slutat tro pa under. Hon sliter i kassan pa stormarknaden och uppfostrar ensam sin lille son Lulu, som är det enda som ger hennes liv mening.

Men en särskilt dyster dag är det en kund som ler mot henne, där hon sitter och kämpar med graten. Veckan därpa aterkommer Paul, som den vänligen mannen heter, och bjuder ut henne pa lunch. Julie har daliga erfarenheter av män och är först skeptisk, men bestämmer sig sedan för att lita pa honom och gar med pa att ses.

Trots att de är sa olika och alderskillnaden stor, finner de genast varandra. Och när Paul föreslar att hon och Lulu ska fly den gra vardagen och följa med honom till hans sommarhus i Bretagne, tackar hon efter viss tvekan ja. Det blir inledningen till en stark vänskap, och för Julie en ny tillvaro. Även Paul och hans son har haft en svar tid, men tillsammans upptäcker de att det även i den djupaste sorg kan finnas känslor av lycka.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Bokförlaget Forum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/09/2015

Lingua Svedese

EAN-13 9789137146942

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Det vi inte visste var lycka"

Det vi inte visste var lycka
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima