Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Deze zomer wordt écht anders - Carley Fortune
Deze zomer wordt écht anders - Carley Fortune

Deze zomer wordt écht anders

Carley Fortune
pubblicato da Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Prezzo online:
7,99

Zon, zeelucht en oesters - kom mee op de ultieme vakantie met Carley Fortune

Tijdens een heerlijke zomervakantie ontmoet Lucy de knappe Felix. Na een bijzondere nacht blijkt echter dat Felix het broertje is van Lucy's beste vriendin Bridget. Eén ding is duidelijk: Lucy en Felix kunnen niet meer bij elkaar in bed belanden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan Elke zomer ontmoeten ze elkaar weer en blijkt de aantrekkingskracht tussen Felix en Lucy sterker dan zijzelf. Maar dit jaar moet het anders: Bridget gaat trouwen en kan een romance tussen Lucy en haar broertje er niet bij hebben. Lucy's hart heeft echter andere plannen. Deze zomer moet het écht anders, dat weten Felix en Lucy allebei. Maar of dat ze gaat lukken?

Deze zomer wordt écht anders is een mix van coming-of-age, YA en chicklit voor de fans van Ali Hazelwood en Jenny Han. Carley Fortunes boeken zijn nummer één #feelgoodvibes!

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/05/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789000392728

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Deze zomer wordt écht anders"

Deze zomer wordt écht anders
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima