Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Diamantkonceptet

Johanna Kjellén
pubblicato da Bookea

Prezzo online:
9,97
10,46
-5 %
10,46

I Diamantkonceptet följer du Therese, en kvinna fast i sina destruktiva mönster och desperat sökande efter förändring. När hon ansluter sig till en självhjälpsgrupp lovar de inre förändringar, och efter sex intensiva veckor ska deltagarna ha pressats till diamanter. Men snart ställs allt pa spel när övningarna tar en farlig vändning. Tvivel smyger sig in när deltagarna tvingas genomga traumatiska utmaningar och förloras i en strukturerad värld skapad av den mystiska organisationen. Är de verkligen där för att stärka eller för att bryta ner?
När en person försvinner och en annan tar sitt liv, tvingas Therese och de andra deltagarna att konfrontera sanningen. Risken är hög, och med 40 000 kr pa spel blir valet svart stanna och möta det okända eller fly och förlora allt.
Genom en mästerlig blandning av psykologiska och fysiska prövningar ger Johanna Kjellén en unik inblick i mänsklig psykologi. Diamantkonceptet visar hur starka band kan formas trots extrema omständigheter och hur människor reagerar när de pressas till sina yttersta gränser.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Bookea

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/03/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789189894952

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Diamantkonceptet"

Diamantkonceptet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima