Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Digital tsunami : Revolutionen som kan rasera eller rädda världen

Katarina Gospic
pubblicato da Bonnier Fakta

Prezzo online:
11,69

Tänk dig att kunna förutse cancer innan ens tumören uppstått, förutspå en epidemi innan det blir en pandemi, se till att val blir rakt igenom demokratiska eller varför inte göra oss koldioxidneutrala? Den här boken är för dig som vill surfa på den digitala tsunamin som sköljer över vårt samhälle. För dig som vill förstå hur digitalisering och teknologiska landvinningar faktiskt kan vara det som - på många plan - räddar dig, mig och mänskligheten. Om de används rätt, i rätt händer. Då kan vi inte bara lyfta människor ur fattigdom och få bättre hälsa, utan till och med rädda vår planet!

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bonnier Fakta

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/01/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789178871995

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Digital tsunami : Revolutionen som kan rasera eller rädda världen"

Digital tsunami : Revolutionen som kan rasera eller rädda världen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima