Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Franz Kafka'nn gündemden dümeyen sra d öyküsü Dönüüm, ksa sürede okunacak ince bir hacme sahip olmasnn yan sra okurunu uzun soluklu bir düünce dünyasna yönlendiriyor. Yazarn 1912 ylnda yazd eser, 100 yl akn süredir tüm bilinmezleriyle günümüzde de tartlmaya devam ediyor.

Dönüüm kitabnn en çarpc cümlesi, okura daha ilk satrda kendini gösteriyor. Kafka, hikayesine verdii adla okurda bir dönüüm süreci beklentisi olutursa da ters köe yapyor. Garip bir dönüümden itibaren gerçekleen olaylar konu alan kitap, satrlarnda herhangi bir açk göndermede bulunmakszn, gerçeküstü bir gerçeklik benimsiyor.

Dev Bir Böcekle Ayn Oday Paylamak, Ufkunuza Yeni Bir Bak Açs Katacak

Kitabn ana kahraman olan Gregor Samsa, hikayede ailesini geçindirmekle yükümlü sradan bir pazarlamac olarak anlatlyor. Ancak roman ve hikaye dünyasnn bilindik tasvirlerinden ziyade Gregor, hayatndan hiç ikayetçi olmad gibi ona tutunan bir tip olarak yanstlyor. Ve Gregor bir sabah, alageldii hayatn çok dnda bir gerçeklie uyanyor. Kendini kocaman bir böcee dönümü bulan Gregor, bunu fark ettii ilk an büyük bir dehete düüyor.

Gregor, böcek olduunun farkna varmasnn üzerinden çok geçmeden günlük rutinini ve yerine getirmesi gereken sorumluluklar düünmeye balyor. Böylelikle Kafka'nn bu akl ve ironi dolu hikayesinde itaat duygusunun, göze çarpan ilk unsurlardan biri olduu görülüyor. Bu noktada yazarn insan yaamna ve düzene olan ince eletirisi dikkat çekiyor.

Dönüüm'ün verdii en büyük mesaj ise yabanclama duygusu oluturuyor. Öyle ki hikayede Gregor'un tiksindirici bir edayla anlatmnn altnda, kitap hakknda varlacak ilk farkndalklardan biri u: nsan bir gün gerekenden daha farkl bir halde bulunduunda yabanclk, kiiye en yakn olanlardan balyor. Hikayede Gregor'un ailesinin çaresizlii ve ona kar tutumu, Gregor'u olduu kadar sizi de derinden etkileyecek.

En Sevilen Kitaplara Hemen imdi Sahip Olun!

Dünyann en gizem dolu yazarlarndan Franz Kafka'nn Dönüüm kitabn eer hala okumadysanz geç kalmayn! Dünya edebiyatn kasp kavuran Dönüüm, imgelerle dolu anlatm ve aklnzda oluturaca labirentlerle size sra d bir okuma deneyimi yaatacak. Edebiyat dünyasnn kült hikayeleri arasnda yer alan bu kitab kütüphanenize eklemek için hemen siz de sipari verin.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750716560

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dönüüm"

Dönüüm
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima