Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Door het grote vuur - Alice Winn
Door het grote vuur - Alice Winn

Audiolibro Door het grote vuur

Alice Winn
pubblicato da J.M. Meulenhoff

Prezzo online:
0,00

'Mooi liefdesverhaal over twee jongens die in een ongelofelijk tragische oorlog belanden. Ondanks alle verschrikkingen bleef ik doorlezen.' Rik van de Westelaken
'Een verpletterende, bijzonder indringende roman.' Nederlands Dagblad

Een internationaal topdebuut: Door het grote vuur is het adembenemende verhaal van een verboden liefde tussen twee jonge officieren tijdens de Eerste Wereldoorlog

De gehavende skeletten van bomen staken spits af tegen het heldere sterrenlicht in Niemandsland. Van tijd tot tijd liet de hemel een glimp van ongewone schoonheid zien. De mannen schreven erover in hun brieven aan het thuisfront, ze beschreven de zonsondergang heel gedetailleerd, alsof er aan het oorlogsfront alleen maar karmozijnrode wolken en gouden lichtstralen met sterrenstof te zien waren.

Het is 1914, en de oorlog in Europa zal de levens eisen van duizenden jonge mannen aan beide kanten van de strijd. Voor de jongens op een kostschool op het Britse platteland voelt het front echter nog ver weg. Door de berichten in The Preshutian, de schoolkrant, blijven ze wel op de hoogte van het lot van hun oudere schoolgenoten die zijn verwond of gesneuveld; die heroïsche sterfgevallen doen de oorlog alleen maar spannender lijken.

De half-Duitse Henry Gaunt voert ondertussen zijn eigen strijd: een geheime, allesverterende verliefdheid op zijn beste vriend, de charmante Sidney Ellwood. Gaunt heeft geen idee dat die gevoelens wederzijds zijn. Als zijn familie hem onder druk zet om officier te worden in het Britse leger, en hen zo te beschermen tegen anti-Duitse sentimenten, meldt Gaunt zich hals over kop aan. In ieder geval kan hij zo Ellwood ontlopen, in de hoop dat zijn gevoelens voor hem geleidelijk aan zullen afnemen. Maar Ellwood, gekweld door de angst dat Gaunt iets gaat overkomen wat hemzelf bespaard zal blijven, besluit hem te volgen. Aan het front haalt de harde realiteit van de loopgravenoorlog hen snel in.

Alice Winn zet een prestatie van formaat neer met het schrijven van dit overweldigende en diep ontroerende verhaal over verlangen en verlies van onschuld.

In de pers

' Door het grote vuur is grandioos: duizelingwekkend en wrang, gevat en wild romantisch, met echo's van Brideshead Revisited en Atonement.' Lev Grossman, auteur van De magiërs

'Een teder, aangrijpend debuut. Winn brengt treffend de kwelling en het brute bestaan aan het front tot leven.' The Times

'Alice Winns verpletterende debuut zal je hart aan stukken slaan.' The Daily Mail

Dettagli down

Generi Non definito

Editore J.m. Meulenhoff

Formato Audiolibro

Durata 14:02.31

Pubblicato 25/10/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789052866154

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Door het grote vuur"

Door het grote vuur
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima