Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dowiedz si squasha

C. Oach
pubblicato da epubli

Prezzo online:
5,49

Szybki, intensywny i niesamowicie satysfakcjonujcy squash to gra, która wymaga zarówno umiejtnoci, jak i strategii. "Learning Squash: Tips for Beginners" to kompleksowe wprowadzenie do tego dynamicznego sportu. Od wyboru odpowiedniej rakiety i podstaw techniki po strategie gry i wiczenia fitness: Ten przewodnik zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby bezpiecznie i skutecznie zanurzy si w wiecie squasha. Odkryj, jak wyostrzy swój refleks, poprawi kondycj i rozwija swoj gr z kadym meczem. Przygotuj si na podbój kortu!

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete , Sport » Altri sport

Editore Epubli

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/12/2023

Lingua Polacco

EAN-13 9783758440731

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dowiedz si squasha"

Dowiedz si squasha
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima